Kurikulum EKS

KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS (Berdasarkan SK Keputusan Rektor IAIS Sambas No. 14 Tahun 2017 Tgl. 29 Maret 2017)

Read More »